Kahtlaselt odav kala võib olla mädanenud 

Postimees17. veebruar 2015 

 

Interpol avaldas esmaspäeval, et sai jälile tuhandetele tonnidele võltstoidule ja jookidele, mille hulgas leidus ka võltskalamarja, kala ja alkoholi, kirjutab The Local.

 

Operatsioon Opson 4 viidi läbi Interpoli ja selle Euroopa Liidu sõsarüksuse Europoli poolt kokku 47 riigis detsembri- ja jaanuarikuu jooksul. Kontrollitud riikidest 20 kuulusid Euroopa Liitu.
Prantsuse tolliametnikud avastasid kahtlase Hiina päritolu kalamarja laadungi, mille kastidele oli märgitud «Aquitaine’i kaaviar». Aquitaine on Prantsusmaa üks tuntumaid kalatööstuse piirkondi. Lisaks leiti 17 tonni krilli LOE EDASI
 
Lõhe.
 
 
 
 
 
 
.
 

TALLINN, 29. jaanuar, BNS –

Põllumajandusministeeriumi hinnangul võib seoses räime turustamisraskustega senistel eksporditurgudel ning uute turgude puudumisel prognoosida rannapüügil saadud räime hinnalangust.

 
"Vene turu piirangutega on meil eelkõige seotud külmutatud kilu ja räime eksport. Püügiandmed näitavad, et võrreldes 2013. aastaga väljapüük 2014. aastal ei vähenenud. Kilu ja räime saak kokku oli 2013. aastal 51 745 tonni ja 2014. aastal 51 628 tonni. 2014. aastal kasutati kogu Eesti kilu- ja räimekvoodist ära 94 protsenti. Seega eelmisel aastal oli võimalik kilu ja räime turustada," ütles põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome BNS-ile.
 
 
Ta märkis, et seoses Venemaa turu ära langemisega külmutatud kilule ja räimele on langenud kilu ja räime esmakokkuostuhind, mis 2013. aastal oli räime puhul 23 senti kilogrammist ja kilu puhul 22 senti kilogrammist. "2015. aasta jaanuaris oli nii kilu kui ka räime esmakokkuostuhind 19 senti kilogrammi kala eest. Tänavu jaanuaris on püütud kokku ligikaudu 4300 tonni kilu ja räime, mis on 1400 tonni võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal," ütles ta.
 
Soome tõdes, et kui kala hind turul langeb tasemele, kus püük ei ole enam kasumlik, võib prognoosida traalpüügi peatumist. "Samas on kevadine püügihooaeg seotud rannakalurite räimepüügiga rannikumeres, kui püütakse lühikese ajaga suur kogus räime, mis annab rannakaluritele põhilise osa aastasest sissetulekust. Olukorras, kus räime turustamisega senistel eksportturgudel on raskusi – ka Ukrainas on majanduskeskkond halvenenud – ja uusi turge senises mahus toodangu turustamiseks ei ole leitud, mistõttu olemasolevad külmlaod on kevadiseks rannapüügihooajaks juba täis, võib prognoosida raskusi rannapüügil püütud räime müügi- ja kokkuostuhindade langust," ütles ta ja märkis, et lahendused on seotud eelkõige uute turgude leidmisega, samuti kohaliku turu võimaluste parema ärakasutamisega.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MTÜ Harju Kalandusühing üldkoosolek Leesi Rahvamajas 30.12.14. kell 18. 
 
Päevakord: 
1. Strateegia arutelu 
2. Juhatuse valimine 
3. Üldkoosoleku otsuste kinnitamine 
4. Rakenduskava kinnitamine.

Tormituuled 10. - 15. 12. 2014 Läänemerel.

Rootsi rannikul on mõõdetud vee soolsuseks 22 promilli. Viimati Taani väinade kaudu sissevoolavat ookeanivett tuli märkimisväärselt palju aastal 1994. 

Taolise suure sissevooluga lisandub Läänemerre mõne nädala jooksul 200-400 km³ soolast ja hapnikurikast ookeanivett. Soolane vesi seguneb aeglaselt Läänemere veega ning jõuab Arkona ja Bornholmi basseini kaudu umbes poole aastaga Läänemere keskossa, Gotlandi süvikusse, lükates sealse vana ja sageli vähese hapnikusisaldusega või isegi täiesti hapnikuta ning mürgist väävelvesinikku sisaldava veemassi oma teelt.

Tõeliselt tugevaid soolaimpulsse tuli Läänemerre 1970ndatel. Nende tõttu suurenes turskade arvukus plahvatuslikult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastmõrdadega räimepüük on suletud.

Tavaliste mõrdadega võib Harjumaal ca 8 tonni veel püüda.

Alamkategooriaid

Uudised lühidalt

Harju Kalandusühingu üldkoosolek

27. juunil 2015 algus 9.30 Jõekääru Perepuhkuse puhkekeskuses. Jõekääru talu, Sõitme küla, Kuusalu vald, Harju maakond, http://www.perepuhkus.ee/images/pics/Asukoha_Kaart.pdf 
 
Päevakord:
1. 2007 – 2013 perioodi kokkuvõte
2. 2014. aasta kokkuvõte
3. 2014 – 2020 strateegia
4. Tegevusgrupi vastavusse viimine algatusgrupi nõuetele
 
 
 
 

Meie poodides on saadaval Peipsi järvest pärit tiigerkrevett

       LOE EDASI SIIT