Üldkoosolek 16.12.2015

MTÜ Harju Kalandusühingu üldkoosolek toimub: kolmapäeval 16.12.2015, kell 17.30 Kostivere Kultuurimõisas.

 

Päevakavas on endiselt:

1. Harju Kalandusühingu strateegia ja rakenduskava heakskiitmine
2. Põhikirja muudatused
3. Juhatuse ja hindamiskomisjoni määramine
4. Muude küsimuste all:
1) projektitoetuse taotluste vastuvõtmise, sealhulgas taotluste registreerimise ja säilitamise kord;
2) projektitoetuse taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse kohaliku arengu strateegiale ja strateegia rakenduskavale vastavuse kontrollimise kord;
3) projektitoetuse taotluste hindamise kord, sealhulgas hindamiskomisjoni liikme projektitoetuse taotluse hindamisest taandamise kord;
4) PRIA-le projektitoetuse taotluste paremusjärjestusse seadmise ettepaneku esitamise ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse rahastamise suuruse ettepaneku esitamise kord.
5) taotlusvoorude korraldamine
6) kohaliku arengu strateegia elluviimise tulemuslikkuse hindamine
7) toetust saanud projektide seire korraldamine
8) koostööd
9) õppereise
10) mida teha liikmetega, kes koosolekutel ei viitsi käia

Ja kui Sul on mõni punkt, mis tuleks päevakavva lisada, siis palun anna teada.

Loodame Sind kindlasti näha koosolekul!
Kui Sa tõesti ei saa tulla, siis palun volita teist liiget ennast esindama või anna sellest juhatusele teada. 

 

Strateegia kavand

Rakenduskava kavand

Põhikirja muudatused

Uudised lühidalt

Harju Kalandusühingu üldkoosolek

27. juunil 2015 algus 9.30 Jõekääru Perepuhkuse puhkekeskuses. Jõekääru talu, Sõitme küla, Kuusalu vald, Harju maakond, http://www.perepuhkus.ee/images/pics/Asukoha_Kaart.pdf 
 
Päevakord:
1. 2007 – 2013 perioodi kokkuvõte
2. 2014. aasta kokkuvõte
3. 2014 – 2020 strateegia
4. Tegevusgrupi vastavusse viimine algatusgrupi nõuetele
 
 
 
 

Meie poodides on saadaval Peipsi järvest pärit tiigerkrevett

       LOE EDASI SIIT